Agenda

Cada dijous del 7 de Febrer a l'11 d'Abril a les 18.30 h a MamaTÀLEM!
Amb Enzo de Paola, el 15 de Febrer 2019;
Amb Enzo de Paola; El 16 i 17 de Febrer 2019;
Amb Enzo de Paola; Del 18 al 20 de Febrer 2019 a MamaTÀLEM;
A Barcelona, amb l'Equip TÀLEM; Del 22 al 24 de Febrer 2019;
"Pares, mestres i alumnes" Amb Jose Antonio García Trabajo; 23 i 24 de Febrer 2019;
Amb Gisela Torrents; 2 i 3 de Març 2019;
2 i 3 de Març 2019, a Tarragona;
Dissabte 2 de Març 2019;
"Trastorns de l’aprenentatge" Amb Enzo de Paola; 9 i 10 de Març 2019;
"Diagnosi sistèmica a través dels dibuixos dels alumnes" Amb Jose Carlos Pascual; 16 i 17 de Març 2019;
A Tarragona, amb l'Equip TÀLEM. Del 29 al 31 de Març 2019;
6 i 7 d'Abril 2019, a Tarragona;
18 i 19 de Maig 2019, a Tarragona;
8 i 9 de Juny 2019, a Tarragona;
29 i 30 de Juny 2019, a Tarragona;
Del 12 al 25 d'Agost 2019
Coneix-nos:

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat. Febrer i març 2019

Activitat Reconeguda pel Dep. Educació Generalitat de Catalunya

 

 

 
 
 
 
 
 
Diploma en
UNA NOVA MIRADA SISTÈMICA PER A MESTRES I PROFESSORAT
 
Certificat expedit per TÀLEM Escola de VIda
Activitat reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Tot el professorat compta amb una dilatadíssima experiència internacional en Psicologia i Pedagogía sistèmiques en l’àmbit educatiu, alhora que ha estat especialment format per la Universitat Multicultural del Grup CUDEC© a Mèxic i per la HellingerSciencia (bressol original d’aquestes disciplines)

1ª Edición a TÀLEM, Escola de Vida. Tarragona;
Centre vinculat a la Universitat Multicultural del grup CUDEC;
 

  VALIDESA DEL DIPLOMA

​1. Aquest Diploma de "Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat" està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (gaudeix dels mateixos efectes administratius per a la carrera professional del professorat que lles activitats incloses al Pla de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Ordre ENS/248/2012/ del DOGC 6205)
 
2. Si, a més, vols informar-te sobre els màsters i formacions universitàries en Sistèmica que t'ofereix TÀLEM Escola de VIda, clica aquí:
 

Màster Universitari en

PEDAGOGIA SISTÈMICA

(Clicar per a més informació)

També ofert por TÀLEM, Escola de Vida

 

Màster Universitari en

PSICOLOGA SISTÉMICA

(Clicar per a més informació)

També ofert per TÀLEM, Escola de Vida

 

Diploma Universitari en

(Clicar per a més informació)

També ofert per TÀLEM, Escola de Vida

 

Diploma Universitari en

(Clicar per a més informació)

També ofert per TÀLEM, Escola de Vida

 
 
TÀLEM Escola de Vida i la Universitat Multicultural (Grup CUDEC)
Un Conveni per la Pau 
 
 
 
1. GENERALITATS
2. OBJECTIUS
3. DATES I CONTINGUTS
4. LLOC
5. HORARI
6. DURADA
7. PERFIL D'ALUMNE
8. NOMBRE DE PLACES
9. RESPONSABLE FORMACIÓ
10. PROFESSORAT
11. PREU I INSCRIPCIÓ
12. REQUISIT DE CERTIFICACIÓ
13. PRESENTACIÓ OFICIAL
14. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
15. CERTIFICACIÓ OFICIAL
 
 

1. GENERALITATS

 
GENERALITATS
Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat permet, descriu i entén diversos tipus i nivells de fenòmens que s'esdevenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge, així com en els contextos on aquest passa: el centre escolar i la llar.

El nen en si és un Sistema, que alhora participa d'un sistema familiar que l'inclou i -en certa manera- el determina y alhora interfereix i és interferit pel Sistema que representa l'Escola, les persones que la configuren i els Sistemes a què aquestes persones de l'àmbit escolar pertanyen.
 
Aquesta Formació centra l'atenció en tots els sistemes que formen part del món del nen,  a fi d'acompanyar-lo a excel·lir en el seu procés d'Ensenyament-Aprenentatge, accedint a la millor versió d'ell mateix.
 
 • El sistema escolar-familiar com un tot integrat.
 • Obertura entre el sistema escolar i el familiar com a resultat de les seves interaccions amb l'entorn.
 • Organització associativa entre el centre escolar i la llar familiar.
 • Reconeixement dels vincles i les relacions entre les parts del sistema.
 • Existència de l'ordre, el reordenament i l'autoregulació.
 • Presència d'ordres de pertinença, jerarquia i equilibri entre donar i rebre procedents de la filosofia Hellingeriana.
 • La mirada cap al desenvolupament de les intel·ligències intrageneracional, intergeneracional i transgeneracional com a processos multidimensionals de l'aprenentatge.
 • Fonament pedagògic constructivista.

2. OBJECTIUS

 
OBJECTIUS
Aquest programa busca iniciar la formació de professionals vinculats amb l'educació, capaços de resoldre les problemàtiques escolars, d'aprenentatge i institucionals, mitjançant estratègies pedagògiques i sistèmiques, que els permeti abordar els problemes educatius  amb una visió ampliada de la realitat, en la qual tots els sistemes socials es veuen involucrats i influeixen en l'èxit de l'educació.
 

3. DATES I CONTINGUTS

 
CONTINGUTS, DATES I PROFESSORAT
*Tot el professorat compta amb una dilatadíssima experiència internacional en Psicologia i Pedagogía sistèmiques en l’àmbit educatiu, alhora que  ha estat especialment format per la Universitat Multicultural del Grup CUDEC© a Mèxic i per la HellingerSciencia (bressol original d’aquestes disciplines).
 
 
9/10 febrer 2019: MÒDUL 1
Sistema familiar versus Sistema escolar 
Amb Amparo La Moneda (Saragossa)
 
CONTINGUT
 • El sistema escolar i el sistema familiar: camps d'exclusió o d'inclusió;
 • Pertinença: els pares exclosos a l'escola i els mestres exclosos de la família;
 • Xarxes d'intercanvi sistèmic- fenomenològiques: l'herència familiar com a cultura;
 • El lloc que ocupo en el meu Sistema Familiar;
 • Els contextos intra, inter i transgeneracionals i la seva relació amb l'Educació.
 
 
23/24 febrer 2019: MÒDUL 2
Pares, mestres i alumnes... 
Amb Jose Antonio García Trabajo (León)
 
CONTINGUT
 • Un nou pradigma filosòfic;
 • La vinculació filial aplicada a l’alumnat;
 • Implicacions sistèmiques determinants en l’aprenentatge;
 • Contextos intra, inter y transgeneracional en relació amb la família;
 
 
9/10 març 2019: MÒDUL 3
Trastorns de l’aprenentatge
Amb Enzo de Paola (Veneçuela)
 
CONTINGUT
 • El trastorn com a expressió de la lleialtat al Sistema Familiar;
 • El trastorn com a tema de negació a prendre els pares;
 • El moviment sitèmic del trastorn i el símptoma;
 • El trastorn com a aprenentatge;
 • Descodificant l'Arbre familiar;
 
 
16/17 març 2019: MÒDUL 4
Diagnosi sistèmica a través dels dibuixos dels alumnes
Amb Jose Carlos Pascual (Madrid)
   
CONTINGUT
 • Proves projectives sistèmiques;
 • Concepte sistèmic de projecció;
 • El dibuix de familia;
 • Principis d'aplicació a les Constel·lacions Familiars;
 • Elements a considerar;
 • Mètode de Lectura en interpretació sistémica;
 
 

4. LLOC

 
Els mòduls es duran a terme a:
 • MamaTÀLEM, carrer Major, 4. Tarragona
5. HORARI
 
TÀLEM, Escola de Vida impartirà la Formació a través d'un programa d'una durada total de 65 hores, dividides en 4 Mòduls.

Dissabtes de 10:00 a 14.00 h i de 16.00 h a 21:00 h
Diumenges de 09:00 a 15:00 h
 

6. DURADA

 • 65 hores 

7. PERFIL D'ALUMNE

 
Professionals de l'educació: mestres, professors, pedagogs, directors, orientadors, terapeutes, psicòlegs, estudiants universitaris, així com a mares i pares de família i a totes les persones involucrades i compromeses amb l'educació que desitgin aprofundir els seus coneixements en el món sistèmic.
 

8. PLACES

 • 50 Places

9. RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ 

 
Carme Monegal Mirambell (Catalunya)
Mestra en Educació Primària per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Màster en terminologia per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Professora associada de la Universitat Rovira i Virgili durant 15 anys. Àmplia experiència com a formadora de formadors a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i com a professora del cos de secundària i de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Generalitat de Catalunya (cap del Departament de Català). Directora certificada en Activitats d'Oci Infantil i Juvenil per la Generalitat de Catalunya. Formadora Internacional de Formadors en Pedagogia i Psicologia sistèmiques. Màster en Pedagogia Sistèmica Cudec®. Facilitadora certificada de Respiració Holotròpica, per la GTT (Grof Transpersonal Training), EUA. Practitioner PNL. Autora de diversos llibres i col·laboracions en publicacions especialitzades en docència o lingüística. Directora de TÀLEM, Escola de Vida.
 
 

10. PROFESSORAT

 
*Tot el professorat compta amb una dilatadíssima experiència internacional en Psicologia i Pedagogía sistèmiques en l’àmbit educatiu, alhora que  ha estat especialment format per la Universitat Multicultural del Grup CUDEC© a Mèxic i per la HellingerSciencia (bressol original d’aquestes disciplines).
 
Amparo La Moneda (España)
Maestra de Primera Enseñanza, Psicopedagoga, Terapeuta en Psicomotricidad, psicóloga grupal y social, Máster en Pedagogía Sistémica, Consteladora, especialiusta en Genograma... Su formación abarca muchísimos campos en relación con el Crecimiento Personal. Ha impartido más de 200 cursos.
José Antonio García Trabajo (España)
Licenciado en Psicología por la Universidad Doctor Emilio Cárdenas (UDEC®). Maestro Titular en la Licenciatura de Psicología de los Sistemas en la UDEC®) de México. Máster en Pedagogía Sistémica Cudec®. Formador en Constelaciones Familiares. Máster en Pedagogía Sistémica Cudec®. Reconocido como terapeuta de Constelaciones Familiares por Domus-Cudec®, México, y el Centro Bert Hellinger de Buenos Aires, Argentina. Coordinador y profesor del Máster en Pedagogía Sistémica Cudec® en León. Licenciado en Filosofía y Letras y  Diplomado en Educación Primaria especialista en Educación Musical por la Universidad de León. Director del CRA Cerecedo (León). Máster en Psicología y Gestión Familiar por la Universidad.
José Carlos Pascual Rosado (España)
Licenciado en Psicología por la Universidad Doctor Emilio Cárdenas (UDEC®). Formador en Constelaciones Familiares, Diplomado por la Hellinger Sciencie®. Coordinador de la Formación Internacional de Constelaciones Familiares en Madrid. Reconocido como terapeuta de Constelaciones Familiares por Domus-Cudec®, México, y el Centro Bert Hellinger de Buenos Aires, Argentina. Profesor de Enseñanza Secundaria. Máster en Pedagogía Sistémica Cudec®. Profesor del Máster en Pedagogía Sistémica Cudec® en Madrid.
 
 
Enzo de Paola (Venezuela)
Licenciado en Psicología por la Paramunt University en Estados Unidos, y habiendo estudiado muy diferentes técnicas terapéuticas tales como el Análisis Transaccional en el Instituto Eric Berne o la Parapsicología de la mano del Dr. Reinaldo Lobos, Enzo se especializó en la Astrología desde muy temprana edad con diferentes maestros. Ha ganado innumerables galardones por Investigación Astrológica, siendo el más reciente el recibido en la XVII edición del Congreso Venezolano de Astrología. Actualmente imparte las Formaciones Internacionales de Astrogenealogía en diversas naciones de Latinoamérica y Europa, en las cuales ya cuenta con más de 100 egresados como asesores astrogenealógicos. Está dedicado a impartir la Formación de Constelaciones Familiares a lo largo y ancho de la República Mexicana, bajo el esquema de la Hellinger Sciencia®.
 
 

11. PREU I INSCRIPCIÓ

 
PREU:
 • 350 €;
 • 320 € per a antics alumnes de l'Escola;
REQUISITS:

FORMA DE PAGAMENT:

 • Per formalitzar la inscripció, cal abonar els 350 € en aquest número de compte i enviar-ne el justificant per mail a info@talemescola.com 

  Banc Sabadell
  ES43 0081 0194 2900 0178 4588

 

12. REQUISIT DE CERTIFICACIÓ

 
Per certificar els alumnes hauran d'haver assistit a un mínim del 80 % de la Formació i  hauran d'haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d'aprofitament esmentades al Pla d'Avaluació de l'Activitat.
 
 
13. PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA FORMACIÓ
 
 • 31 gener 2019, a MamaTÀLEM (carrer Major, 4. 43003 Tarragona), a les 18.30 h
Hi pot assistir qualsevol persona, ja matriculada o no, que estigui interessada a fer la Formació i vulgui coneixer-ne més detalls.
 

14. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 • Presencialment: MamaTÀLEM. Carrer Major, 4. 43003 Tarragona
 • Telèfon de 10.00 h a 14.00 h: +34 977 23 48 82 (Sònia, administració)
 • Telèfon de 17.00 h a 21.00 h: +34 667 51 62 67 (Aida Puig, coordinació)
 • Telèfon WhatsApp: +34 619 14 15 95 (Carme Monegal, direcció)
 • Mail: info@talemescola.com

15. CERTIFICACIÓ FINAL

 

En acabar els 4 mòduls, l'alumne obtindrà:


Diploma en

Una Nova Mirada Sistèmica per a

Mestres i Professorat 

//65 hores//

Expedit per TÀLEM Escola de Vida;

Activitat reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; 

Altres activitats de formació permanent reconegudes pel Departament d'Ensenyament

 
       
 
Sol·licitud d'informació

Contacta al telf.:619 14 15 95 | Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible: